Igor Kopček ... 12. jún 2013 - pred niekoľkými minútami som v našej redakčnej schránek našiel e-mail od oragnizátora súťaže v bikini fitness Harley Davidson bikini fitness Cup pána Rehánka, podľa ktorého sa súťaže prekladá na nový termín. Vysvetlenie nájdete v už spomínanom e-maili:
"K dešnému dňu (11. 6. 2013) sa prihlásilo len 6 pretekárok a to je zlé. Na spoločnom rokovaní so SAKFST sme sa rozhodli súťaž presunúť na iný termín v záujme jej realizácie. Nový termín bude vypísaný a zaradený do kalendára súťaží na zasadaní VV SAKFST v sobotu, 15. 6. 2013."

Dušan Rehánek ... 10. máj 2013 - už začiatkom roka sa uskutočnilo prvé zo stretnutí, výsledkom ktorých je spolupráca Slovenskej asociácie kulturistiky a fitness s Harley Davidson Bratislava na organizovaní série súťaží v bikini fitness, ktoré budú spojené s touto svetoznámou motocyklovou značkou. Prvá súťaž pod názvom Harley Davidson bikini fitness Cup sa uskutoční už 16. júna 2013 v Bratislave, v areáli Harley Davidson Bratislava na Rebarborovej ulici, súťažiace (okrem atraktívneho prostredia) určite zaujmú aj finančné odmeny, ktoré sme pre ne prichystali - víťazky získajú po 150€.

Harley Davidson Bikini Fitness Cup - pohárová súťaž v bikiny fitness žien
16. jún 2013 – Bratislava

A. Všeobecné ustanovenie
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST Qproduction, s.r.o.
Spoluorganizátor: Harley Davidson Bratislava
Miesto konania: Areál Harley Davidson Bratislava, Rebarborová 1/a, 821 07 Bratislava
Dátum konania: 16.6.2013
Prihlášky: posielať najneskôr do 10.6.2013, e – mailom: bikinisummerweek@bikinisummerweek.sk alebo na tel. číslo 0908 114 531
Úhrady: Cestovné náhrady rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAKFST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B. Technické ustanovenie
a) Fitness bikini ženy do 165 cm, nad 165 cm, prvé tri v poradí v každej kategórii obdržia finančnú odmenu.
b) súťaž o absolútnu víťazku o Pohár Harley Davidson Bratislava

Podmienky štartu:
a) Platná licenčná karta SAKFST. Neregistrované prinesú čestné prehlásenie, že nie sú členkami žiadnej organizácie, zameranej na fitness a kulturistiku.
b) V čas zaslaná prihláška na súťaž, neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 10 € (schválené SAKFST )
Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel bikiny fitness a ich zmien a doplnkov.
Námietky: Podávajú sa s vkladom 10 €. O ich oprávnenosti rozhodne komisia v zložení : 1. Hlavný rozhodca, 2. Sekretár hlavného rozhodcu , 3. Riaditeľ súťaže

C. Činovníci súťaže
1. Promotér súťaže ............ Ing. Dušan Rehánek
2. Riaditeľ súťaže .............. Štefan Karniš
3. Organizačný vedúci ........ Mgr. Andrej Rybársky
4. Vedúci pretekárov .......... Michal Hindický
5. Hospodár (pokladník) ...... Liliana Demjenová
6. Zdravotná služba ........... MUDr. Michalka

E. Časový rozpis
14:00 – zraz a porada rozhodcov
14:30 – prezentácia bikiny fitness do 165 cm, nad 165 cm; prezentácia bude prebiehať v zákulisí
15:45 – 16:00 – porada rozhodcov
16:15 – semifinále, finále do 165 cm, nad 165 cm

F. Rôzne
Doping: Usporiadateľ zabezpečí v prípade dopingovej kontroly priestory na vykonanie kontroly .

G. Ceny
a) všetky finalistky získajú diplomy + vecné ceny venované od sponzorov
b) TOP 3 súťažiace z každej kategórie získajú finančné prémie
1. miesto: 150 €
2. miesto: 100 €
3. miesto: 50 €