kopček: methyltrienolone (v podstate sa jedná o orálne účinný trenbolon) ešte pred nejakým časom mnohí považovali za anabolický steroid, ktorý patrí do skupiny ťažko „zistiteľných“ dopingových látok. Zdá sa, že po zverejnení posledných výsledkov dopingových testov realizovaných predovšetkým na gréckych športovcoch tento mýtus definitívne padol. Pred niekoľkými týždňami totiž medzinárodná vzpieračská federácia IWF potrestala dvojročným pozastavením činnosti až 11 gréckych vzpieračov, ktorým pri mimosúťažnej kontrole v tréningovom stredisku Agios Kosmas preukázali nedovolenú aplikáciu práve methyltrienolonu. Zo 14 testovaných vzpieračov iba traja boli „čistí“ čo pre svet vzpierania znamená obrovský škandál.
Je známe, že Grécko si vybojovala až 8 miesteniek na Olympijské hry v Pekingu a pred neúčasťou na tomto výnimočnom športovom podujatí sa ubránili iba vďaka tomu, že bez váhania vyplatili vysokú finančnú pokutu. Koľko? Rovných 450.000 USD!
Prezident IWF Tamas Ajan, zrejme znepokojený aj tohtoročnou dopingovou štatistikou, nedávno rozposlal národným vzpieračským federáciam list, v ktorom informuje o stále tvrdších dopingových kontrolách vzpieračov a trestoch, ktoré môžu očakávať v prípade, že sa u nich preukáže zneužitie dopingových látok na OH v Pekingu. Tamas Ajan apeloval na národné federácie a odporučil im, aby na OH vyslali iba „čistých“ športovcov, pretože podľa posledných informácií, v Pekingu sa údajne použijú i metódy, ktoré preukážu zneužitie doposiaľ „nezistiteľných“ látok ako rastový hormón a IGF-1. Či je to pravda, dozvieme sa až po OH. Ja iba pripomeniem, že v prvých šiestich mesiacoch tohto roku na konto IWF vďaka pokutám pribudol od dopingom postihnutých národných federácií viac ako jeden milión dolárov.

Prehľad dopingových hriešnikov odhalených vo vzpieraní v posledných rokoch:
2008 ... 40
2007 ... 42
2006 ... 53
2005 ... 36
2004 ... 37